Tag: به صدای جوانان گوش فرادهید

دانش آموزان هنرستان نوآوران فولادشهر به مناسبت روز جهانی حیات وحش از قمیشلو بازدید کردند

دانش آموزان هنرستان نوآوران فولادشهر به مناسبت روز جهانی حیات وحش از قمیشلو بازدید کردند :

پایگاه خبری فکر سبز : در راستای فرهنگ سازی و آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با محیط طبیعی و اهمیت حیات وحش، با شعار جهانی سازمان ملل متحد “Listen To The Young Voices = به صدای جوانان گوش فرادهید”، انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی با همکاری هنرستان نوآوران فولادشهر از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو بازدید کردند.

بازدید از چشمه خرم در پارک ملی قمیشلو با همراهی هنرستان نوآوران فولادشهر

بازدید از چشمه خرم در پارک ملی قمیشلو با همراهی هنرستان نوآوران فولادشهر

بازدید از چشمه خرم در پارک ملی قمیشلو با همراهی هنرستان نوآوران فولادشهر

بازدید از چشمه خرم در پارک ملی قمیشلو با همراهی هنرستان نوآوران فولادشهر

بر اساس پیشنهاد ارایه شده در شانزدهمین نشست متعاهدین کنوانسیون منع تجارت جهانی گونه های در معرض خطر انقراض (سایتیس)، در سال ۲۰۱۳ به سازمان ملل متحد، این سازمان طی نشست عمومی خود در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، روز سوم ماه مارس (13 اسفند) مصادف با تاریخ پذیرش کنوانسیون سایتیس در سال ۱۹۷۳ را به عنوان روز جهانی حیات وحش معرفی کرده است.

ادامه نوشته