Tag: خانه تاریخی جعفر حمله داری

خانه تاریخی حمله داری در نجف آباد

متراژ : 1200 متر مربع

زیربنا : 600 متر مربع

سبک معماری : قاجار

از ویژگی های آن می توان اتاق های هشت دری را که در گذشته از غرب به سمت باغ شاه باز می شده، نام برد. امروزه سمت باغ شاه آن (غرب) به خانه های مسکونی تغییر کاربری داده است و خوشبختانه با وجود خسارت فراوانی که در اثر بی توجهی مسوولین میراث فرهنگی و بارندگی اخیر به این اثر گرانبها وارد شده، اسکلت و نمای کلی بنا پابرجا است.

خانه تاریخی جعفر حمله داری

خانه تاریخی جعفر حمله داری

یکی دیگر از جاذبه های این بنا داشتن حوض سنگی در وسط حیاط است که در زمان آبیاری، به محض ورود آب از خیابان امام (جوب شاه)، وارد حیاط می شده و به دلیل اختلاف سطح منزل با جوی، فواره های آن بدون هیچ اتلاف انرژی به کار می افتاده و جذابیت آن را بیشمار می کرده است.

خانه تاریخی جعفر حمله داری

خانه تاریخی جعفر حمله داری

امید است این بنا در سیاهه ی (:فهرست) خانه های تاریخی به ثبت ملی برسد.