Tag: قرقی

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده در یک مرغداری در نجف آباد

پایگاه خبری فکر سبز : یک بهله قرقی ماده در یک مرغداری در نجف آباد با اقدام به موقع و اطلاع رسانی مالک مرغداری در مورخ ۲۱ دی ۹۶ با اطلاع رسانی به موقع دوستدار طبیعت آقای حسنعلی جهانیان به انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی و هماهنگی اداره محیط زیست نجف آباد و با همکاری دکتر کیامرزی یک بهله قرقی ماده از داخل یک سالن مرغداری زنده گیری و در زیستگاه اصلی خود رها سازی شد.
بهترین اقدام در چنین مواردی اطلاع به موقع به نزدیکترین پایگاه محیط زیست توسط مردم می باشد تا قبل از هر آسیب جدی به شاهپرها، دم و دیگر اندام های داخلی، پرنده زنده گیری و در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شود.

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده

ادامه نوشته