Tag: نجف آباد

خانه تاریخی حسین نوریان توسط شهرداری نجف آباد خریداری شد!

اقتصاد نجف آباد از دیرباز وابسته به کشاورزی و دامداری بوده است و بادام یکی از محصولات صادراتی این دیار می باشد که حسین نوریان صاحب خانه تاریخی یکی از تاجرهای بزرگ آن زمان است.
این خانه از طریق یک هشتی وارد حیاط مرکزی می‏ شود و دو جبهه ای یا آفتابرو نسرم می باشد. جبهه ی شمالی یا همان شاه نشین دارای 3 اتاق مرتبط به هم با درهای مشبک چوبی است که به شکل بته جقه شبکه بری شده اند. این اتاق ها با 8 پله وارد حیاط مرکزی می شوند . معماری بنا درون گرا است و وجود یک حوض سنگی در وسط به شکل قلب نشان از صفا و صمیمیت و دو باغچه ی قرینه در دو طرف حوض با درخت های توت و انجیر و انار نشان از اهمیت مردم قدیم به محیط زیست است.

خانه تاریخی نوریان نجف آباد

خانه تاریخی نوریان نجف آباد

ادامه نوشته