Tag: کوه های مریخی

سفری ۵ روزه به شهر همیشه بهار، چابهار هندوستان ایران

سفری ۵ روزه به شهر همیشه بهار، چابهار هندوستان ایران

حرکت: دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۰۰ صبح

برگشت: جمعه ۲۴ آبان آخر شب اصفهانیم

مکان های دیدنی :

کوه گِل افشان
سواحل زیبای چابهار
دریاچه لیپار (صورتی)
بندر بریس
کوه های مریخی (مینیاتوری)
خلیج گواتر (هزینه قایق با گردشگر و بدون بیمه)
بازدید از دلفین ها
بندر تیس
کنارک و خرید لوازم استوک کوهنورد
بندر تنگ (هزینه قایق با گردشگر و بدون بیمه)
تلاقی کویر و دریا در روستای درک
خرید و گشت شبانه دربندر آزاد چابهار

درک تلاقی کویر و دریا در چابهار

درک تلاقی کویر و دریا در چابهار

کوه های مریخی چابهار

کوه های مریخی چابهار

تالاب لیپار چابهار

تالاب لیپار چابهار

ادامه نوشته