افرادی که مورد اسید‌پاشی قرار گرفتند محجبه بودند/وزارت اطلاعات اقدام متخلفان را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت